การพิมพ์ มีกี่ประเภท

การพิมพ์ มีกี่ประเภท การพิมพ์ ในโรงพิมพ์นั้น จะไม่ใช้การพิมพ์เพียงประเภทเดียว เพราะจะทำให้งานออกมาไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร ซึ่งโรงพิมพ์ส่วนใหญ่ จะใช้วิธีการพิมพ์หลักๆอยู่ 4 ประเภทด้วยกัน โดยแต่ละประเภทนั้น จะมีความเหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกันไป และมีลักษณะของการพิมพ์ที่แตกต่างกันอีกด้วย ซึ่งการพิมพ์ทั้ง 4 ประเภท มีดังนี้ การพิมพ์แบบออฟเซ็ท การพิมพ์แบบออฟเซ็ท เป็นการพิมพ์ที่โรงพิมพ์ส่วนใหญ่ให้ความนิยมมากที่สุด

Continue reading »

ถุงของขวัญกระดาษ

ถุงกระดาษ เราได้รู้จักถุงกระดาษในประเภทต่างๆกันไปบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็น ถุงกระดาษแบบมีหูสำหรับถือ, ถุงกระดาษแบบซิปล็อค, ถุงกระดาษคราฟท์รีไซเคิลสีน้ำตาลสำหรับบรรจุอาหาร เป็นต้น ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับประเภทของถุงกระดาษกันต่อค่ะ ถุงของขวัญกระดาษมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น ด้านล่างมีฐานแบบวงกลมหรือด้านล่างมีฐานพับแล้วซีลข้าง เป็นต้น ถุงของขวัญกระดาษโดยทั่วไป มีตั้งแต่ขนาด 8 มิลลิเมตร ไปจนถึง 22 มิลลิเมตร ซึ่งสามารถเลือกความหนาที่ต้องการได้

Continue reading »

การพิมพ์ถุงกระดาษที่ดี

ถุงกระดาษ ในปัจจุบันโรงพิมพ์ทั่วไป จะรับพิมพ์งานในประเภทเอกสารต่างๆ เช่น โบรชัวร์, แผ่นพับ, นิตยสาร เป็นต้น โรงพิมพ์ยังคงรับงานพิมพ์ประเภทถุงกระดาษในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะมีแบบใดบ้างนั้น เราไปติดตามพร้อมๆกันนะคะ การพิมพ์ถุงกระดาษที่ดี ต้องเลือกใช้วัสดุคุณภาพดีสีสัน สดใส คงทน ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรของลูกค้าจึงทำให้บริษัทชั้นนำมากมายทีไว้วางใจให้เราเป็นผู้ดูแล งานพิมพ์ถุงกระดาษ/ทำถุงกระดาษที่ดีนอกจากจะได้ถุงกระดาษแข็งแรงถูกใช้เป็นบรรจุภัณฑ์บรรจุสิ่งของแล้ว ยังถูกใช้เป็นสื่อโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ งานพิมพ์ถุงกระดาษที่พิมพ์สวย ๆ

Continue reading »

หลักการขอรหัสประจำหนังสือ/วารสารที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ

โรงพิมพ์ จากที่เราได้รู้จักโรงพิมพ์และรายละเอียดอื่นๆมาบ้างแล้ว วันนี้เรามียังมีความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับโรงพิมพ์มาฝากให้ทราบกันค่ะ โรงพิมพ์คุณภาพมาตรฐานที่บริการงานพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภทแบบครบวงจรในจุดเดียว ( One Stop Services) ตั้งแต่การออกแบบสิ่งพิมพ์ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคืองานพิมพ์ออกมาได้คุณภาพและมาตรฐาน ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ตั้งแต่กระดาษพิมพ์งาน / นามบัตร / ซองจดหมาย / ใบปลิว / แผ่นพับ

Continue reading »