เริ่มต้นธุรกิจ E-commerce ได้อย่างไร

1.วิเคราะห์ดูว่าเรามีสินค้าอะไร ใครคือกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรา 2.โฆษณาเผยแพร่สินค้าให้เป็นที่รู้จัก โดยจัดทำเป็นอิเล็กทรอนิกส์ แคตาล๊อค อธิบายรายละเอียดสินค้าพร้อมคุณสมบัติของสินค้า ถ้าหากมีสินค้าหลายชนิด และประสบความรำเร็จในการขายบ้างแล้ว ก็อาจทำร้านค้าทางอินเตอร์เน็ต ด้วยการสร้าง Web Site ของตนเองโดยดำเนินการต่อไปนี้ 1.จดทะเบียบชื่อร้าน 2.เช่าพื้นที่เว๊ปไซส์ 3.ติดตั้งระบบป้องกันข้อมูล 4.โฆษณาให้ลูกค้ารู้จัก 5.เตรียมติดต่อบริษัทขนส่งเพื่อส่งมอบสินค้า 6.ศึกษาแบบชำระเงิน ซึ่งอาจมีอยู่หลายวิธี

Continue reading »

การตัดสินใจเลือกรูปเเบบการประกอบธุรกิจ

ธุรกิจเเต่ละประเภทมีข้อได้เปรีย เเละเสียเปรียบเเตกต่างกัน การจะตัดสินใจเลือกรูปแบบของธุรกิจนั้น ต้องพิจารณาให้รอบคอบ เหมาะกับธุรกิจนั้น ซึ่งมีข้อพิจารณาดังนี้ ประเภทธุรกิจที่จะดำเนินการ เน้นธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ใช้เงินลงทุนมากน้อยเเค่ไหนเเละมีความเสี่ยงเพียงใด ต้องการบริหารกิจการเเละตัดสินใจด้วยตนเอง หรือจ้างผู้บริหารมืออาชีพ เปรียบเทียบกฏหมายเเละภาษีตามรูปเเบบธุรกิจ ซึ่งมีข้อได้เปรียบทางภาษีเเละกฏหมายต่างกัน พิจารณาถึงการขายธุรกิจหรือยกเลิกธุรกิจ  

Continue reading »

การเลิกกิจการ

ห้างหุ้นส่วนจะเลิกกิจการตามสัญญาที่กำหนดไว้ เช่น เหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในสัญญา ถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นห้างหุ้นส่วนก็ต้องเลิกไป หรืออาจจะกำหนดระยะเวลาไว้ว่าจะทำงานร่วมกันระยะเวลาเท่านั้น เมื่อครบกำหนดก็ต้องเลิก หรือสัญญาว่าจะดำเนินเป็นการอย่างใดโดยเฉพาะเมื่อดำเนินการแล้วก็เลิกได้ หรือหุ้นส่วนคนใดตาย ล้มละลาย หรือไร้ความสามารถ ห้างหุ้นส่วนนั้นก็ต้องเลิกไป หรือศาลมีคำสั่งตามตำของหุ้นส่วนให้ยกเลิก เนื่องจากขาดทุนมาตลอด ห้างหุ้นเลิกกิจการ หรือล้มละลาย การชำระหนี้ต้องเป็นดังต่อไปนี้ ชำระหนี้แก่บุคคลภายนอกเป็นอันดับแรก ชำระหนี้เงินกู้ เงินทดรอง และค่าใช้จ่ายของห้างหุ้นส่วนที่ผู้ถือหุ้นขอยืมมาใช้

Continue reading »

การให้ใช้เครื่องเสียงและเครื่องหมายการค้าของบริษัทแม่

ผู้ลงทุนต้องพิจารณาดูว่าเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์แม่นั้นคงแค่ไหน  เป็นที่ยอมรับของตลาดหรือไม่   สินค้าและบริการนั้นมีแนวโน้มเจริญเติบโตทางธุรกิจมากแค่ไหน  ความนิยมของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าเป็นอย่างไร  และบริการนั้นมั่นคงหรือไม่  หรืออยู่ในช่วงที่กำลังบูม  อาจจะมีความนิยมชั่วคราวเท่านั้น ต้องศึกษารายละเอียดดูว่าบริษัทแม่  มีการวิจัยพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าหากมีการดำเนินการที่ดี ชื่อเสียงของบริษัทเป็นที่ยอมรับ

Continue reading »