แนวคิดในการตัดสินใจเลือกธุรกิจ

Posted by

ท่านที่สนใจอยากทำธุรกิจ อาจมีเงินทุนบ้าง และมีความสามารถที่จำธุรกิจได้ทันทีเพียงแต่ยังไม่กล้าทที่จะไม่กล้าที่จะตัดสินใจเมื่อธุรกิจประเภทไหนดี ยังมีความกลัวว่าจะผิดพลาด ในใจอาจจะคิดถึงธุรกิจหลายประเภท ในกรณีเช่นท่านต้องหาวิธีการเลือกธุรกิจที่เหมาะสมกับท่าน โดยอาจใช้วิธีการวิเคราะห์และพิจารณาดังต่อไปนี้

  1. ทำในสิ่งที่คุณชอบ
  2. สนองความต้องการของผู้บริโภค
  3. การลงทุนเกื้อกูลกับวัฏจักรของธุรกิจ
  4. มีความชำนาญเฉพาะด้าน
  5. เลือกธุรกิจที่ต่อยอดของเดิม
  6. รับช่วงการผลิต

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *