หลักการขอรหัสประจำหนังสือ/วารสารที่สำนักหอสมุดแห่งชาติ

โรงพิมพ์ จากที่เราได้รู้จักโรงพิมพ์และรายละเอียดอื่นๆมาบ้างแล้ว วันนี้เรามียังมีความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับโรงพิมพ์มาฝากให้ทราบกันค่ะ โรงพิมพ์คุณภาพมาตรฐานที่บริการงานพิมพ์ทุกชนิดทุกประเภทแบบครบวงจรในจุดเดียว ( One Stop Services) ตั้งแต่การออกแบบสิ่งพิมพ์ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคืองานพิมพ์ออกมาได้คุณภาพและมาตรฐาน ส่งมอบงานพิมพ์ตรงเวลา สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ตั้งแต่กระดาษพิมพ์งาน / นามบัตร / ซองจดหมาย / ใบปลิว / แผ่นพับ

Continue reading »